Komitet Organizacyjny

line

Andrzej Krajewski
Przewodniczący

Dr n. zdr. Elżbieta Młyńska-Krajewska
Wiceprzewodnicząca

Członkowie:
Dr n.med. Katarzyna Borysewicz
Dr Zygmunt Czarnecki
Dr Andrzej Gorzka
Dr Kaja Kaczyńska
Dr Mateusz Knakiewicz
Dr Marta Markowska
Dr Maciej Mazurek
Dr Krzysztof Piorun
Mgr Agnieszka Kęmpińska
Dr Filip Tyliszczak