Program merytoryczny

line

Wiodące tematy wykładów i warsztatów:

 • Nowe technologie w leczeniu oparzeń
 • Zespoły niewydolności wielonarządowej
 • Metody oceny ryzyka zgonu pacjenta ciężko oparzonego
 • Antybiotykoterapia w oparzeniach
 • Leczenie zachowawcze i operacyjne oparzeń
 • Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna w oparzeniach
 • Komórki macierzyste i hodowle tkankowe
 • Terapie ciągłe nerkozastępcze
 • Wykorzystanie nowoczesnych produktów w leczeniu pacjenta z oparzeniami
 • Leczenie miejscowe rany oparzeniowej
 • Leczenie żywieniowe pacjentów z oparzeniami
 • Zakażenia w oparzeniach
 • Psychologiczne aspekty oparzeń
 • Rehabilitacja w oparzeniach
 • Metody oczyszczania krwi w oparzeniach
 • Błędy i zaniechania

 

Patroni medialni

line